Vranovské skály – Výři CZ

VRANOVSKÉ SKÁLY

se jako pískovcové bloky a skalní stěny nacházejí při úpatí Ralska za humny malé obce Vranov. Mezi nimi je známá především Juliina vyhlídka. Prostředí pískovcových skal poskytuje domov například krkavcům nebo poštolkám. Roste tu vzácná medvědice obecné nebo kokořík vonný.

A jak že Juliina vyhlídka ke svému jménu přišla? To bylo tak….

Ve Vranově měl kdysi svá pole a hospodářství lakomý a zlý statkář Horymír. Čeledínům nakládal přetěžkou práci, děvečky tloukl karabáčem, když si v zimě mnuly prokřehlé dlaně. Ke své rodině se choval jako k cizím. Mzdu vyplácel bídnou a do žlebu dával hospodářským zvířatům víc než celému svému služebnictvu dohromady. Mezi statné čeledíny patřil i Pepík, který si vyhlédl Horymírovu dceru Julinku. Když na to statkář přišel, vzteky zbělal. V okamžiku nechal Pepíka holemi zbít a vyhnal ho ze statku. Julinku zavřel do kozího chlívku. Pepík zpoza vrat ještě stihl na svou milou zavolat, ať se nebojí, že ve světě najde štěstí, a že až vydělá trochu peněz, že se pro ni vrátí. Nešťastná Julie ráno co  ráno chodila vyhlížet Pepíka na skálu s rozhledem do celého kraje. Marně ale. Pepík se nevracel. Jednoho dne našli Julii pod skálou mrtvou. Steskem a marnou láskou ji  puklo srdce a ona se z té obrovské výšky zřítila