Čertova zed´ – Výři CZ

ČERTOVA ZEĎ

Jako doslova jedinečný světový přírodní úkaz je Čertova zeď od roku 1964 chráněná. Chráněný úsek je 1 km dlouhý. Do té doby se na ní ale děsivým způsoben stačila projevit lidská ruka, která části zdi systematicky odlupovala a používala buď na drcení na štěrk nebo jako stavební kámen. A tak se toho z původně 28 km dlouhé čedičové hradby nedochovalo mnoho. Skalní zeď je tvořena vodorovně uloženými čedičovými sloupy s šestibokou odlučností. Vznikla pravděpodobně v třetihorách, během jednoho z mohutných zemětřeseních. Tehdy pískovcová kůra praskla a do pukliny proniklo žhavé magma, které ztuhlo a vytvořilo tak hradbu. Ta byla vlivem povětrnostních podmínek působících miliony let odkryta mizejícím méně odolným pískovcem.

Podle jedné z pověstí to ale bylo úplně jinak….

Čert se vsadil se sedlákem,že do rozednění, dřív než kohout zakokrhá, postaví zeď mezi Ještědem a Bezdězem. když sedlák vyhraje, splní mu jakékoliv přání. Když prohraje, upíše ďáblovi svou duši. Sedlákovi úkol připadal nesplnitelný a tak si nadšeně plácli. Jenže záhy se ukázalo, že čertovi se daří. Sedlák se už začínal loučit se světem. Tu mu ale jeho moudrá žena poradila, že nic není ztraceno. Ať jde do komory a vzbudí kohouta. Ten otevřel oči a zakokrhal o hodinu dřív. Vzteklému čertovi už zbývala poslední náruč kamení. Ale nic naplat, sedlákovu duši nevyhrál. Ale v kraji po něm zůstala 28 km dlouhá zeď.