Stráž a okolí – Výři CZ

Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem se rozprostírá jako nevelké městečko na území Libereckého kraje, na soutoku Ploučnice a Ještědského potoka, které poskytuje domov více než 4 tisícům obyvatel. O vznik městečka a tehdy i gotického hradu se ve 13. století zasloužil rod Markvarticů. Od té doby se šlechtici na panství střídali. Někdo Stráž pustošil, jiný se postaral o její rozkvět. Zlatý věk zažívalo město v dobách Hyršpergárů. Tehdy jsme se mohli pochlubit velmi zručnými textilními mistry, jejichž látky byly široko daleko vyhlášené.S těžbou železa a vznikem hamrů na zpracování rudy souvisel i rozmach kovářského a zámečnického umění. Kvetoucí obchod a řemeslnou činnost pohřbila 30 – ti letá válka. Další ránu městečku zasadil požár z roku 1854. Tehdy oheň, který se šířil z jednoho z domů, pohltil mnoho dřevěných stavení a pro budoucí Stráž to mělo katastrofální důsledky.Téměř polovina obyvatel byla nucena odejít s prázdnýma rukama jinam, za prací či příbuznými. Ti kdo zůstali, pomáhali městu znovu vybudovat jeho samostatnost.  První i druhá světová válka nepřinesli nic dobrého nikomu  v celé zemi, stejně tak i Stráži. Příchod rudé armády oplakal i zámek Wartenberk, který svého času poskytoval zázemí ruským posádkám. V polovině 20. století bylo v okolí objeveno největší uranové ložisko v Čechách a záhy zahájena i těžba.   Provozy  chemické i důlní těžby po více než padesát let nepřímo ovlivňují nejen strážské obyvatelstvo. Právě pro dělníky a horníky se Stráž proměnila v panelákové městečko. Tato podoba mu zůstává dodnes.