O nás – Výři CZ

O Nás

PS Výři je kolektiv dětí a dospělých, sídlící v severočeském městečku  Stráž pod Ralskem (Liberecký kraj), zastřešený organizací Pionýr. Historie Výrů sahá do roku 1987, kdy poprvé několik strážských holek a kluků dobylo přilehlé lesy, louky a hřiště a od té doby zde pravidelně řádí. Od dob úplných začátků se toho mnoho nezměnilo. Snad jen to, že jsme početnější, a díky domovskému městu a prostředkům z EU máme k dispozici stále příjemnější zázemí. Také se snažíme neuzavírat se před světem, ale naopak více promlouvat do dění ve Stráži.
Ale tak jako kdysi i dnes platí, že jsme dobrovolně se scházejícím kolektivem s velmi aktivním programem, touhou poznávat, hrát si a zažít nějaké to dobrodružství.

ZAMĚŘENÍ:

V centru našeho zájmu je hlavně turistika, příroda, tábornictví, pobyt v přírodě, sport. To vše poznáváme  především prostřednictvím spousty her všeho druhu (kolektivní, pro jednotlivce, běhavé, logické, kreativní, …)

VÝŘÍ ZNAKY:

Patří mezi ně:

název: VÝŘI
kroj: zelená košile se znakem oddílu, hnědý šátek a krojové doplňky   vyjadřující hodnost,…
vlajka:


pokřik: „My jsme Výři ze Stráže,
                máme plno kuráže,
                kdo má drápy výří,
                     energií hýří.“

KNIHA VÝŘÍCH ZKOUŠEK, SOVÍ KARIÉRA:

Nosným pilířem všeho , co člen  během své existence v oddílu dělá, je tzv. Kniha Výřích zkoušek. Kniha Výřích zkoušek má tedy tyto moudrosti a dovednosti:

  Kniha nováčka
  Kulíškova moudrost a dovednost (8 slz)
  Sýčkova moudrost a dovednost (7 slz)
  Sýcova moudrost a dovednost (6 slz)
  Puštíkova moudrost a dovednost (9 slz)
  Kalousova moudrost a dovednost (9 slz)
  Výrečkova moudrost a dovednost (9 slz)
 
Každá moudrost je tvořena  „slzami“, které představují  přesně definované úkoly či jejich sady ( z oblastí: znalosti o přírodě, tábornické dovednosti, turistika, sport, zručnost, rukodělná činnost, umění, hudba, rychlost, hbitost, vytrvalost, …).
Splněním těchto konkrétních úkolů člen postupuje vpřed a tvoří tak svou soví kariéru. Každý nováček je ponejprve kulíškem čekatelem, který po splnění čtyř slz z Kulíškovy moudrosti a dovednosti  má možnost stát se řádným Kulíškem (pokud splní všechny podmínky a pokud si to většina oddílu přeje; zároveň jde o moment, kdy se stává členem oddílu). Po splnění slz náležejících do Sýčkovy moudrosti a dovednosti ho čeká povýšení na Sýčka, pak na Sýce, atd. Nejvyšší možnou dosažitelnou hodností je Výr.
Soví kariéra a její budování je  záležitost několika let, tedy celého trvání oddílového členství. Nejvyšší získaná hodnost každého člena vypovídá o jeho cílevědomosti a je obrazem jeho moudrosti , dovednostech a pozici v oddílové hierarchii.

Kniha Výřích zkoušek  provází každého člena od začátku až do ukončení jeho existence  v oddíle. Rychlost plnění není obecně stanovena, naopak je na cílevědomosti, píli,  možnostech a schopnostech každého jednotlivce. Úkoly uložené Knihou Výřích Zkoušek nejsou totožné s programem oddílu, i když mohou být jeho součástí.
  
SOVÍ SLET

Soví slet je slavnostní setkání všech členů a nováčků, pořádané čtyřikrát do roka. Jde o příležitost, při níž jsou  nováčci povyšováni na Kulíšky, další členové jsou povyšováni do nově získaných hodností, vyhodnocují se sliby jednotlivců a v neposlední řadě se řeší a rozhodují věci významné a závažné.

    

PROGRAM

Činnost během roku je rozdělena mezi: schůzky, výpravy, soutěže, tábor, popř. další akce

Schůzky

Jsou pořádány zpravidla jednou týdně a jsou základem  výří činnosti. Náročnost a četnost je upravena podle věku a schopností dětí. Náplň tvoří především hry všeho druhu, příprava na soutěže, rukodělná činnost a v neposlední řadě i činnosti spojené s naší existencí (péče o klubovnu a její okolí, úklid, …).

schůzky :             pá 15:00 – 18:00

s sebou: blok, tužku, kniha moudrosti

Výpravy

Jde o víkendové pobyty nejen v přírodě. „Ven“ vyrážíme zpravidla dvakrát do měsíce a díky času, který na sebe máme, se můžeme pustit do věcí, na které během schůzek rozhodně nezbývá čas. Na své si tak přijdou milovníci hor, turistiky, vodáctví, slaňování, terénních her, ale třeba i kultury a lyžování.
Výprav se účastní pouze členové a zpravidla již od druhé třídy.

    

 

Soutěže

Představují vyvrcholení našeho snažení v oblastech: znalostí o přírodě (Zelená stezka – zlatý list, Přírodovědná stezka), tábornických dovedností (Tábornická stezka, BHCO). Účastníme se i sportovních soutěží (Pádlo, Vydrapolo).
Přípravu se snažíme nepodceňovat. Ledaskde to přináší sladké ovoce, ledaskde máme ještě rezervy.

    

 

Tábor

Je vyvrcholením naší celoroční činnosti. Jeho účastníky jsou převážně členové oddílu, ale snažíme se před světem neuzavírat a tak se již pomalu stává pravidlem, že s námi vyráží tábořit i několik dětí „odjinud“. První dva týdny trávíme na naší základně ukryté v lesích mezi skalami. Na posledních deset dní pak zpravidla vyrážíme objevovat krásy Čech i Slovenska. Doposud jsme  proputovali Beskydy, Slovenský Ráj, Malou Fatru, Nízké Tatry, … Na lodích jsme se pak plavili například korytem Vltavy, Sázavy či Ohře.
více:  Tábor

 

ZÁZEMÍ

Je tvořeno:  Klubovnou 


S bližšími informacemi se můžete seznámit zvláště pokud máte zájem o ubytování.

VÝŘI PRO VEŘEJNOST

Při příležitosti oslav města Stráž pod Ralskem, Wartenberské historie, se účastníme zajištění programu pro děti. Organizátorem akce je SPOROP o.p.s.  (květen)

Ke Dni dětí je pořádáno Putování za pohádkou. Akce je určena všem, kteří se necítí být dospělí. Připraveny jsou soutěže, sladkosti, …   (květen/ červen)

JAK K NÁM?

Každý, kdo vstupuje do oddílu, začíná jako nováček. Nováčkem se může stát žák II. až IV. třídy. Zvlášť vítaní jsou jedinci z „divokých vajec“, děti živé, energické až dravé.Nováčci jsou přijímáni během celého roku, ale nejsnazší cestou do oddílu je „nábor nováčků“ pořádaný každoročně začátkem školního roku. Pokud jste tuto akci propásli, není důvod zoufat. Stačí využít některý z kontaktů a domluvit se na dalším postupu.
Řádným členem se nováček stává teprve po splnění příslušných  podmínek.

CO ODDÍL NABÍZÍ?

 - plnou účast na aktivním programu
 - rozvoj samostatnosti, zručnosti, znalostí o přírodě
 - rozvoj tábornických dovedností  ( práce s pilou, sekerou, nožem, vařečkou, …)
 - přátele a kamarády
 - možnost vybití přebytečné energie
 - možnost přespávání v přírodě
 - dobrodružství

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

  * splnění podmínek uložených Knihou Výřích zkoušek:
      1. splnit 4  slzy z Kulíškovy moudrosti a dovednosti
      2. být přijat členy oddílu  
    * ochota pracovat sám na sobě i pro oddíl
    * aktivní a pravidelná účast na schůzkách a akcích oddílu
    * registrace (nutný legislativní krok, podmínkou je       vyplnění  registračního listu)
    * zaplatit registrační poplatek

 

Finančními příspěvky nás podporují