Fotogalerie - 2008 – Výři CZ

           Brtnické ledopády                         Hnízdní budky

   

                     Den dětí                             Indiánská stezka

   

        Indiánská stezka - nk                Instruktorská výprava
   
                   Jarní slet                                 Květinový den
   
                     Letní slet                            Podzimní výprava
   
        Putování za pohádkou                    Puťák - Lužnice
   
             Setkání kolektivů                       Turistický závod
   
             Tábor - Permoník                          Veletrh knih
   
          Velikonoční výprava                        Vybíjená
   
                  Vydrapólo                         Výprava Lužické hory
   
            Výprava Mařenice                         Černý rybnik
   
       Zlatý list - krajské kolo              Zlatý list - národní kolo